Informacija

Portal e-metallicus.com koristi kolačiće za kvalitetniji prikaz i korisničko iskustvo. Korištenjem portala prihvaćate upotrebu kolačića. Saznajte više.

Prihvaćam!

HRN, DIN, BSI norme

Svaka država u svijetu ima normirnu agenciju ili ustanovu za upravljanje normama i normizaciju. U hrvatskoj tu ulogu ima Hrvatski zavod za norme ili skraćeno…
Norme ili standardi su dogovorena pravila kojima se određuju značajke (željene ili tražene karakteristike) određenog proizvoda, procesa ili usluge. Opširnije možemo reći da je norma…
Top