30 osnovnih pojmova u tehnici zavarivanja

29 osnovnih pojmova u tehnici zavarivanja

Podijelite s prijateljima i kolegama na društvenim mrežama

OSNOVNI POJMOVI U TEHNICI ZAVARIVANJA

1. Zavarivanje
Prema službenoj definiciji zavarivanje je postupak neraskidivog spajanja dvaju ili više istorodnih ili raznorodnih materijala koristeći toplinsku (taljenjem) ili mehaničku (pritiskom) energiju, sa ili bez dodavanja dodatnog materijala na način da se dobije homogeni zavareni spoj.
Zavarivanje je danas praktično nezamjenjivi dio metalne industrije. S obzirom da je to jedan od najisplativijih, a nerijetko i najjednostavnijih postupaka za spajanje metala i metalnih proizvoda primjenjuje se u skoro svim područjima proizvodnje.
Na ovom se području osim službenog pojma nerijetko koriste termini poput varenja, švajsanja ili švajsovanja i slično. Treba napomenuti kako je službeni izraz za ovaj proces zavarivanje, a sve ostalo su više ili manje uvriježene izvedenice iz slovenskog, njemačkog i/ili drugih jezika.

2. Zavarljivost
Zavarljivost je sposobnost materijala da se pri povoljnim uvjetima zavarivanja ostvari kontinuirani zavareni spoj, odnosno da se može zavariti. Materijal koji možemo zavariti bez posebnih zahtjeva kažemo da ima dobru zavarljivost. Za materijale koji se teško zavaruju kažemo da imaju otežanu zavarljivost.

3. Osnovni materijal
Osnovni materijal je pojam koji se odnosi na materijal koji se zavaruje.

4. Dodatni materijal
Dodatni materijal je materijal koji prije zavarivanja nije bio sastavni dio dijelova koji se spajaju već se pridodaje tijekom procesa zavarivanja gdje se topi zajedno s osnovnim materijalom, te popunjavajući prostor stvara čvrsti spoj.

5. Žlijeb
Žlijeb je prostor između dijelova pripremljenih za zavarivanje. Prethodno samom postupku zavarivanja dijelovi koje treba zavariti postavljaju se jedan do drugoga na određenoj udaljenosti. Prostor između njih se naziva žlijeb. S obzirom na oblik poprečnog presjeka, žlijebovi imaju različite nazive (V-žlijeb, I-žlijeb, X-žlijeb...)

6. Zavar
Zavar je skrutnuti rastopljeni materijal koji je nastao topljenjem samo osnovnog ili osnovnog  i dodatnog materijala u samo jednom prolazu. Prvi zavar se naziva korijeni zavar i on se polaže na korijen žlijeba. Nakon njega mogu slijediti zavari popune žlijeba, pokrivni zavar i završni zavar.

7. Šav
Šav je završeni zavar. Može  se sastojati od samo jednog zavara ili više njih. Pod pojmom šav najčešće podrazumijevamo zavareni dio koji vidimo golim okom. Osnovni dijelovi šava su nadvišenje korijena šava, naličje šava, korijen šava, rub šava, lice šava, sljeme šava i nadvišenje sljemena šava.

8. Zona taljenja
Zona taljenja predstavlja dio površine u poprečnom presjeku zavarenog spoja koji je bio rastaljen. Sastoji se od samo osnovnog materijala ili od osnovnog i dodatnog materijala.

9. Zona utjecaja topline
Zona utjecaja topline odnosi se na ono područje osnovnog materijala koje se nije rastalilo, ali gdje je toplina uzrokovala promjene u mikrostrukturi i svojstvima materijala.

10. Zavareni spoj
Zavareni spoj je cjelina koja je nastala zavarivanjem dodirnih dijelova osnovnog materijala.

11. Navarivanje
Navarivanje je nanošenje dodatnog materijala na određenu površinu u cilju dobivanja sloja željenih dimenzija i svojstava.

12. Predgrijavanje
Zagrijavanje neposredno prije zavarivanja u zoni osnovnog materijala gdje će se zavarivati. Temperaturu predgrijavanja se najčešće mora održavati sve do završetka zavarivanja.

13. Metalna kupka
Metalna kupka je volumen rastaljenog metala u trenutku zavarivanja.

14. Istorodan materijal
Homogeni materijal koji ima jednaka fizikalna i kemijska svojstva

15. Raznorodan materijal
Heterogeni materijal neujednačenih fizikalnih i kemijskih svojstava.

Gdje možete kupiti alate i opremu za zavarivanje?

SIJ Elektrode

Cesta železarjev 8, Jesenice, Slovenia
+ 386 4 584 19 08

SIJ Elektrode

REMIC - lasersko varjenje, d.o.o.

Poslovna cona A 35, Šenčur, Slovenia
+386 4 251 69 00

REMIC - lasersko varjenje, d.o.o.

Elektroda Zagreb d.d.

Ruševje 7, Zaprešić, Croatia
+385 1 34 77 444

Elektroda Zagreb d.d.

Elimp d.o.o.

Trpimirova ulica 11, Zagreb, Croatia
+385.1.6154.929

Elimp d.o.o.

THERMACUT HRVATSKA d.o.o

Daničićeva 12, Senj, Croatia
+385 53 882 599

THERMACUT HRVATSKA d.o.o

METALVAR d.o.o.

Ivekovićeva ulica 4, Zagreb, Croatia
+385 (0)1/600 57 03

METALVAR d.o.o.

Cromatec d.o.o.

Ulica Hrvatske Bratske Zajednice 2, Samobor, Croatia
+385 01/336 23 79

Cromatec d.o.o.

“EUROTEHNIKA” d.o.o.

Samoborska cesta 241, Zagreb, Croatia
+385 (0)1 2404 356

“EUROTEHNIKA” d.o.o.

VRSTE ZAVARENIH SPOJEVA

16. Sučeljni spoj
Sučeljni spoj nastaje zavarivanjem dijelova čiji se krajevi sučeljavaju i međusobno zatvaraju kut koji može biti izmedu 160º i 200º, a najčešće je 180º. Dimenzioniranje sučeljnog spoja ne predstavlja poseban problem, jer je debljina tj. dimenzija šava određena debljinom osnovnog metala. S velikom pažnjom moraju biti pripremljeni rubovi spoja, da bi se omogućilo dobro protaljivanje uz minimalne deformacije i naprezanja u spojevima. Jednostavno se provjerava i rendgenski snima, a zavarivanje se može izvoditi s jedne strane ili dvostrano.

17. Preklopni spoj
Priprema spoja preklapanjem rubova je jednostavna i ne zahtijeva posebice točno podešavanje dijelova koji se spajaju. Preklopni spoj zavaren s obje strane može biti podvrgnut znatno većim opterećenjima od spoja zavarenog samo s jedne strane.

18. Kutni spoj
Kutni spoj može biti izveden zavarivanjem samo s jedne strane ili s obje strane, a predstavlja prikladno rješenje i za zavarivanje relativno debljih dijelova. Izvedba kutnog spoja moguća je bez skošavanja stranice ruba zavarivanog elementa, a isto tako s jednostranim ili dvostranim skošenjem. Kutni spoj s jednostranim skošenjem obično se koristi kod spajanja limova debljine do 12 mm, kada se zavarivanje izvodi samo s jedne strane, dok su kutni spojevi s dvostranim skošenjem primjereni za debljine do 40 mm, pa i više.

19. Križni spoj
Poseban oblik kutnog spoja predstavlja križni spoj, koji ima sve elemente zajedničke s jednostavnim kutnim spojem, a osnovna mu je značajka da ima jedan kontinuirani element, dok se drugi prekida i nastavlja s druge strane spoja. Križni spoj najčešće se koristi kod većih metalnih konstrukcija, npr. brodova i raznih kutijastih konstrukcija s unutrašnjim uzdužnim i poprečnim elementima.

20. Kutni rubni spoj
Kutni rubni spojevi nalaze svoju primjenu, najčešće, u sklopovima pojedinih strojnih dijelova, kućišta, kutijastih konstrukcija, i slično.

21. Prirubni spoj
Prirubni spojevi prvenstveno se koriste za tanke limove, do najviše 4 mm debljine, te za manje opterećene spojeve. Kod takvog se rješenja spajanja, posebnim prirubljivanjem limova, dobiva ukupna širina polja za polaganje zavara jednaka dvostrukoj debljini spajanih dijelova, a to predstavlja znatno olakšanje zavarivaču pri vođenju izvora topline i kontroliranju taline.

OSNOVNI POSTUPCI ZAVARIVANJA

22. Zavarivanje taljenjem
Zavarivanje taljenjem je spajanje metalnih dijelova u rastaljenom stanju na mjestu spajanja, s korištenjem ili bez dodatnog materijala, bez djelovanja pritiska ili udaraca. U grupu zavarivanja taljenjem spadaju sljedeći postupci: elektrolučno, aluminotermitsko, elektro pod troskom, elektronskim mlazom, ljevačko, laserom, plazmom, elektrolučno, plinsko.

23. Zavarivanje pritiskom
Zavarivanje dijelova pritiskom je postupak spajanje metalnih dijelova koristeći mehanički pritisak sa ili bez lokalnog ograničenog zagrijavanja, najčešće bez korištenja dodatnog materijala U grupu zavarivanja pritiskom spadaju sljedeći postupci: kovačko, elektrootporno, elektroinducijsko, eksplozijsko, trenjem, infracrvenim zračenjem, hladno, aluminotermitsko, magnet pokretnim lukom.

24. Ručno elektrolučno zavarivanje - REL
Ručno elektrolučno zavarivanje obloženom elektrodom je postupak zavarivanja koji se najviše koristi. Električnom se strujom pokreće električni luk između osnovnog materijala i potrošnih elektroda, čija obloga stvara zaštitu zavara od oksidacije i zagađivanja stvaranjem ugljikovog dioksida (CO2). Elektroda služi i kao dodatni materijal za stvaranje zavara. Postupak je vrlo raznovrstan i može se obaviti s relativno jeftinom opremom, tako da se koristi u radionicama i na otvorenim gradilištima.

25. MIG zavarivanje
Zavarivanje MIG postupkom (engl. Metal Inert Gas) ili elektrolučno zavarivanje taljivom žicom u zaštiti neutralnog (inertnog) plina je vrsta elektrolučnog zavarivanja. To je poluautomatski ili automatski postupak zavarivanja koji koristi stalno dovođenje gole žice kao elektrode za zavarivanje, a zaštićen je sa inertnom (neutralnom) ili poluinertnom mješavinom zaštitnih plinova (argon) kako bi se zaštitio zavareni spoj od zagađenja. Postupak je brži od ručnog elektrolučnog zavarivanja. Elektroda je ujedno i dodatni materijal, koji je obično istorodan s osnovnim materijalom koji se zavaruje.

26. MAG zavarivanje
Zavarivanje MAG postupkom (engl. Metal Active Gas) je vrsta elektrolučnog zavarivanja taljenjem u aktivnom zaštitnom plinu (obično CO2) ili u plinskoj smjesi (argon + ugljikov dioksid, argon + ugljikov dioksid + kisik) taljivom elektrodom u obliku gole žice, slično zavarivanju MIG postupkom. Zavarivanje kratkim električnim lukom (engl. short arc) daje najmanji unos energije u zavareni spoj, tako da je postupak pogodan za zavarivanje tankih limova.

27. TIG zavarivanje
Zavarivanje TIG postupkom (engl. Tungsten Inert Gas) ili elektrolučno zavarivanje netaljivom elektrodom u zaštiti inertnog plina je ručni postupak zavarivanja u neutralnom zaštitnom plinu ili neutralnoj smjesi plinova, koji koristi netaljivu volframovu elektrodu i posebno dodatni materijal. Svojstvo ovog postupka je stabilan električni luk i visoko kvalitetan zavar, ali zahtjeva izuzetne vještine zavarivača i relativno je spor. Najčešće se koristi za zavarivanje nehrđajućih čelika i lakih metala. Pogodan je za zavarivanje tankih limova.

28. WIG zavarivanje
WIG je zapravo skraćenica od njemačkog izraza  Wolfram-Inertgasschweißen, a odnosi se na zavarivanje TIG postupkom.

29. CMT zavarivanje
Postupak CMT (engl. Cold Metal Transfer) zavarivanja odnosi se na novi relativno nov način zavarivanja hladnim prijenosom metala. Ovaj je postupak u početku korišten za automatsko i robotsko zavarivanje, međutim sada je prilagođen i za ručno zavarivanje.

Pratite nas na društvenim mrežama!

© 2016 e-metallicus.com - portal za metalnu industriju. Sva prava zadržana.

Informacija

Portal e-metallicus.com koristi kolačiće za kvalitetniji prikaz i korisničko iskustvo. Korištenjem portala prihvaćate upotrebu kolačića. Saznajte više.

Prihvaćam!